Đại học Thương mại Hà Nội

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Ký hiệu (mãLogo đại học thương mại hà nội) trường Đại học Thương mại Hà Nội: VCU

 

 

Logo trường Đại học Thương mại Hà Nội

Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam University of Commerce

Địa chỉ Đại học dân lập Đông Đô Hà Nội : Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Đại học Thương mại Hà Nội là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương, thành viên của Viện nghiên cứu kinh tế - quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), thành viên của Tổ chức các Trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong mọi lĩnh vực liên quan đến kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới; một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện ; một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hoá nhằm có thể cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng lớn của đất nước.

Thông báo Trường Đại học Thương mại Hà Nội tuyển sinh liên thông 2016 các ngành sau:

 

Đối với các chương trình nằm trong hợp tác của AUM Việt Nam với các Trường, Quý phụ huynh và sinh viên có thể làm thủ tục đăng ký trực tuyến tại Văn phòng của AUM Việt Nam tương đương với một điểm nhập học của Trường. Mọi khoản thu theo đúng quy định của Trường và thủ tục được hỗ trợ nhanh chóng.

Đối với các trường khác, AUM Việt Nam sẽ cung cấp thông tin tối đa và tư vấn tận tình cho Quý phụ huynh và sinh viên để có lựa chọn phù hợp nhất với nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh P101, Nhà B, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256